HSB Bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping

Östergötlands län

Information

716402-5459 är organisationsnummer för bolaget HSB Bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Norrköping som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping finns i.

HSB Bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping har varit registrerat sedan 1977-06-17 och det finns flera bolag i Östergötlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping är och det finns flera bolag i Norrköping som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Fall, Karin Anna -Karlsson, Björn Inge Christer -Lennartsson, Bengt Lennart -Wickström, Anders Tomas

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping så kan ni göra det på telefon genom 070-3901954 eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping och det är Fall, Karin Anna som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Björn Inge Christer som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Lennartsson, Bengt Lennart som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Thorsson, Yvonne Iréne som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Wickström, Anders Tomas som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Derelid, Karin Corinne Christina som är född 1952 och har titeln SuppleantForsberg, Kurt Olof Benny som är född 1963 och har titeln Suppleant,