Bostadsrättsföreningen Musköten i Norrköping

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Musköten i Norrköping är ett bolag som finns i Norrköping. I Bostadsrättsföreningen Musköten i Norrköping finns det lite olika personer som är förknippade och det är Eriksson, Anders Karl Axel som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Granholm, Gunvor Margareta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Görtz, Irma Isolde Maria som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sven Krister som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Wass, Per Erik Martin som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Flemmer, Nils Tomas som är född 1949 och har titeln SuppleantForsell, Sven Olov som är född 1933 och har titeln Suppleant, Lindsjö, John Tony som är född 1968 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Musköten i Norrköping så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Musköten i Norrköping på telefon 011-185952.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Musköten i Norrköping av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Musköten i Norrköping är ett av många bolag som finns i Östergötlands län och Norrköping arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Musköten i Norrköping innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Bostadsrättsföreningen Musköten i Norrköping är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1991-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Musköten i Norrköping så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Musköten i Norrköping har 716402-5830 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Östergötlands län.