HSB:s Bostadsrättsförening Blåsippan i Norrköping

Östergötlands län

Information

I Norrköping finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB:s Bostadsrättsförening Blåsippan i Norrköping. Det finns flera verksamheter som liknar HSB:s Bostadsrättsförening Blåsippan i Norrköping i Östergötlands län. Norrköping är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1986-07-11 så har HSB:s Bostadsrättsförening Blåsippan i Norrköping varit registrerat. Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Blåsippan i Norrköping och det finns fler verksamheter som är det i Norrköping.

Vill man komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Blåsippan i Norrköping så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB:s Bostadsrättsförening Blåsippan i Norrköping så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Hjalmarsson, Anna Linnea som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Tomas Mattias som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Josefsson, Karin Anna Margareta som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Yvonne som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Linda Eva Maria som är född 1987 och har titeln Suppleant, Karlsson, Ulf Tommy som är född 1969 och har titeln SuppleantNilsson, Hans Erik Roger som är född 1944 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hjalmarsson, Anna Linnea -Jakobsson, Tomas Mattias -Josefsson, Karin Anna Margareta -Olofsson, Yvonne .

HSB:s Bostadsrättsförening Blåsippan i Norrköping har 716402-8503 som sitt organisationsnummer.