HSB Bostadsrättsförening Strömmen i Norrköping

Östergötlands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Strömmen i Norrköping vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Norrköping så är HSB Bostadsrättsförening Strömmen i Norrköping en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Östergötlands län så finns det ännu fler.

Norrköping arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Norrköping och i Östergötlands län. Redan 1986-07-11 så skapades HSB Bostadsrättsförening Strömmen i Norrköping och verksamheten är har ej F-skattsedel.

716402-8537 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Norrköping.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Strömmen i Norrköping och det finns många verksamheter som är i Östergötlands län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Strömmen i Norrköping så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Frisk, Jan Christer -Larsson, Bengt Åke -Larsson, Lennart -Virmark, Karin Britt Mariann

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Strömmen i Norrköping är Frisk, Jan Christer som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedvall, Carl Bo Anders som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Bengt Åke som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Lennart som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Virmark, Karin Britt Mariann som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Ilovaara, Marja Leena som är född 1964 och har titeln SuppleantMorestrand, Esko Juhani som är född 1962 och har titeln Suppleant, Strand, Per Mikael som är född 1978 och har titeln Suppleant, .