HSB Bostadsrättsförening Norrgården i Norrköping

Östergötlands län

Information

I Norrköping finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Norrgården i Norrköping. Det finns flera verksamheter som liknar HSB Bostadsrättsförening Norrgården i Norrköping i Östergötlands län. Norrköping är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1934-02-15 så har HSB Bostadsrättsförening Norrgården i Norrköping varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Norrgården i Norrköping och det finns fler verksamheter som är det i Norrköping.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Norrgården i Norrköping så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Norrgården i Norrköping så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Bergh, Lars Arne som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomqvist, Alf Fredrik som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Edman, Ruth Karin Marianne G som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjortstig, Lars-Erik Herman som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Junestav, Hans Erik Lennart som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Edoff, Johanna Charlotte som är född 1985 och har titeln SuppleantTollén, Rolf Birger som är född 1942 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergh, Lars Arne -Blomqvist, Alf Fredrik -Edman, Ruth Karin Marianne G -Junestav, Hans Erik Lennart .

HSB Bostadsrättsförening Norrgården i Norrköping har 725000-0739 som sitt organisationsnummer.