HSB Bostadsrättsförening Skepparegården i Norrköping

Östergötlands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Skepparegården i Norrköping vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Norrköping så är HSB Bostadsrättsförening Skepparegården i Norrköping en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Östergötlands län så finns det ännu fler.

Norrköping arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Norrköping och i Östergötlands län. Redan 1944-09-21 så skapades HSB Bostadsrättsförening Skepparegården i Norrköping och verksamheten är har ej F-skattsedel.

725000-0762 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Norrköping.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Skepparegården i Norrköping och det finns många verksamheter som är i Östergötlands län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Skepparegården i Norrköping så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ohlén, Maud Ginger Eleonora -Rejsmar, Yvonne Margareta -Svensson, Carl-Johan -Vallin, Stig Göran Roger

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Skepparegården i Norrköping är Malmberg, Herwor Kristina som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Ohlén, Maud Ginger Eleonora som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Rejsmar, Yvonne Margareta som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Carl-Johan som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Vallin, Stig Göran Roger som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Jimmi Emil som är född 1976 och har titeln SuppleantÖjermo, Gunnel Marianne som är född 1934 och har titeln Suppleant, .