Bostadsrättsföreningen Bråbohöjden 1

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Bråbohöjden 1 hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Norrköping som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Bråbohöjden 1 finns. I Norrköping så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Östergötlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Bråbohöjden 1 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Bråbohöjden 1 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Bråbohöjden 1 så kan ni göra det genom att skicka er post till Värmlandsg. 59, 602 16, Norrköping men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Norrköping arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Bråbohöjden 1 har idag 725000-1158 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Albin, Cristina Marianne -Halinoja, Kimmo Petteri är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Bråbohöjden 1

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Bråbohöjden 1 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Albin, Cristina Marianne som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Halinoja, Kimmo Petteri som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Losic, Alija som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Carl Wilhelm som är född 1983 och har titeln Suppleant, Mellberg, Monica Viola Kristina som är född 1945 och har titeln Suppleant, .