Bostadsrättsföreningen Norralund

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Norralund är en verksamhet som finns i Norrköping. I Bostadsrättsföreningen Norralund finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Ulf Åke som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Beckert, Marika Lovisa som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bo Erling Christer som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Kjell-Erik Ivar som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Lars Bertil som är född 1953 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Norralund så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Norralund på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Norralund av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Norralund är ett av många verksamheter som finns i Östergötlands län och Norrköping arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Norralund innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Norralund är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Norralund så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Norralund har 725000-1372 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Östergötlands län.