Bostadsrättsföreningen Eknäs 25

Östergötlands län

Information

I Östergötlands län så finns Bostadsrättsföreningen Eknäs 25. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Norrköping här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Eknäs 25 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Östergötlands län. Norrköping jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Östergötlands län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Eknäs 25 är momsregistrerat sedan1999-01-01 och har organisationsnummer 725000-1562.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 011-215100 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Eknäs 25 på följande adress Holmstag. 20 A, 603 54, Norrköping.

Bostadsrättsföreningen Eknäs 25 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Eknäs 25 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Klyve, Tor Göran som är född 1944 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt med- lemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostads- rätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.