Riksbyggens Bostadsrättsförening Kimstadhus nr 1

Östergötlands län

Information

I Östergötlands län så finns Riksbyggens Bostadsrättsförening Kimstadhus nr 1. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Norrköping här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Kimstadhus nr 1 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Östergötlands län. Norrköping jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Östergötlands län gör att företag trivs där.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Kimstadhus nr 1 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 725000-3469.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

Riksbyggens Bostadsrättsförening Kimstadhus nr 1 är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Kimstadhus nr 1 så sitter följande personer i styrelsen: , , , Karlsson, Valborg Linnéa som är född 1926 och har titeln Suppleant , Lannerhjelm, Karin Birgitta som är född 1952 och har titeln Suppleant , Skärstrand, Ulla Britt Elisabeth som är född 1952 och har titeln Suppleant .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende, och i förekommande fall lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden. föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.