Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 8

Östergötlands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 8 är ett av många bolag som finns i Norrköping. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 8 finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 8 är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 8 som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1953-02-07. Men sedan 1991-01-01 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 8 varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 8 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 011-219502.

Norrköping arbetar för att bolag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 8 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 8. Det finns flera bolag i Östergötlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 8 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 8 och det är följande personer, Dejanovic, Stevo som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Hasselgren, Ragnar Christer som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Hultberg, Jan Sixten Rune som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Hörnfeldt, Kent Olov som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Jan Sven Ingvar som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Björling, Viktoria Veronika Eleonora som är född 1978 och har titeln Suppleant.Fransson, Erik Joachim som är född 1970 och har titeln Suppleant, Katevuo, Asko Arimo som är född 1948 och har titeln Suppleant, Pellams, Anita Margareta som är född 1942 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 8 är 725000-3618.