Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 19

Östergötlands län

Information

725000-3717 är organisationsnummer för företaget Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 19. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 19 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Norrköping som är den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 19 finns i.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 19 har varit registrerat sedan 1960-05-13 och det finns flera företag i Östergötlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 19 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 19 är och det finns flera bolag i Norrköping som också är .

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 19 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 19 så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Det finns olika personer som har en koppling med Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 19 och det är Hollertz, Johan Olof som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Björn Karl Magnus som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Schedin, Alf Tage som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Björn Krister som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Sunnerberg, Jan Dennis som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Eva-Lotta som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotÖberg, Ingvar Peter som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Ergül, Musa som är född 1972 och har titeln Suppleant, Skärstrand, Ulla Britt Elisabeth som är född 1952 och har titeln SuppleantÖberg, Ann Gertie som är född 1956 och har titeln Suppleant