Egenanställningsföretag Östergötland ekonomisk förening

Östergötlands län

Information

I Norrköping finns det ett Ekonomisk förening som heter Egenanställningsföretag Östergötland ekonomisk förening. Det finns flera bolag som liknar Egenanställningsföretag Östergötland ekonomisk förening i Östergötlands län. Norrköping är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 2005-12-19 så har Egenanställningsföretag Östergötland ekonomisk förening varit registrerat. Idag är Egenanställningsföretag Östergötland ekonomisk förening och det finns fler bolag som är det i Norrköping.

Vill man komma i kontakt med Egenanställningsföretag Östergötland ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Egenanställningsföretag Östergötland ekonomisk förening så kan ni göra det på 011-196547.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: - att utveckla en plattform för egenanställning avseende arbete affärsidéer inom tjänstesektorn och därtillhörande verksamhet - att egenanställningsföretaget är arbetsgivare, medverkar till erforderligt mentorskap, kompetensutveckling och utveckling av tjänsteprodukten arbetet samt svarar för erforderligt stöd tjänst i fråga om administration och redovisning - att föreningen skall ha ett nära samarbete med lokalt kooperativt utvecklingscentrum i Östergötland - att föreningen äger rätt att bedriva egen projektverksamhet som syftar till utveckling i enlighet med ovanstående ändamål - att genom opinionsbildning tillförsäkra föreningen en bred medlemsgrupp ur olika samhällssektorer.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Hallin, Lars Anders som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Nils Lennart Lelle som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Tjäder, Kent Olov som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hallin, Lars Anders -Tjäder, Kent Olov .

Egenanställningsföretag Östergötland ekonomisk förening har 769613-5818 som sitt organisationsnummer.