Lichenes Fastigheter Handelsbolag

Östergötlands län

Information

I Norrköping finns det ett Handelsbolag som heter Lichenes Fastigheter Handelsbolag. Det finns flera företag som liknar Lichenes Fastigheter Handelsbolag i Östergötlands län. Norrköping är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Lichenes Fastigheter Handelsbolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1997-01-01 och det finns flera bolag som är det i Östergötlands län.

Sedan 1996-03-01 så har Lichenes Fastigheter Handelsbolag varit registrerat. Idag är Lichenes Fastigheter Handelsbolag och det finns fler företag som är det i Norrköping.

Vill man komma i kontakt med Lichenes Fastigheter Handelsbolag så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Lichenes Fastigheter Handelsbolag så kan ni göra det på 011-285150.

Bolaget ska förvalta fast och lös egendom, aktier och andear i bolag, vars huvudsakliga verksamhet skall vara att äga och förvalta fast egendom, och idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag ArosTornet Aktiebolag som är född och har titeln Bolagsman, ArosTornet Fastigheter Aktiebolag som är född och har titeln Bolagsman, .

Firman tecknas av 556067-0803 ArosTornet Fastigheter AB. .

Lichenes Fastigheter Handelsbolag har 969624-5621 som sitt organisationsnummer.