Östsvenska Handelskammarens Service Aktiebolag

Östergötlands län

Information

I Östergötlands län så finns Östsvenska Handelskammarens Service Aktiebolag. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Norrköping här finns det många olika Aktiebolag. Östsvenska Handelskammarens Service Aktiebolag tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Östergötlands län. Norrköping jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Östergötlands län gör att bolag trivs där.

Östsvenska Handelskammarens Service Aktiebolag är momsregistrerat sedan1991-01-01 och har organisationsnummer 556100-5439.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 011-285030 alternativt besöka eller skicka post till Östsvenska Handelskammarens Service Aktiebolag på följande adress Nya Rådstugug. 3, 602 24, Norrköping.

Östsvenska Handelskammarens Service Aktiebolag är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Östsvenska Handelskammarens Service Aktiebolag så sitter följande personer i styrelsen: , Krumlinde, Ann Margareta som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande , , , , . , , .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall tillhandagå medlemmarna i Föreningen till upprätthållande av Östsvenska Handelskammare med upplysningar och råd i tull-, valuta, transport- och skattefrågor samt i export- och importfrågor och därvid lämna medlemmarna fortlöpande information om bl a ny lagstiftning, bedriva upplysningsverksamhet i ekonomiska och andra frågor av betydelse för medlemmarna. Mot ersättning för i första hand ovannämnda föreningsmedlemmar åtaga sig uppdrag att verkställa undersökningar och utredningar i ekonomiska och därmed sammanhängande frågor och bedriva därmed förenlig verksamhet.