Talén Transport Aktiebolag

Östergötlands län

Information

Talén Transport Aktiebolag hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Norrköping som är den kommunen där Talén Transport Aktiebolag finns. I Norrköping så finns det många olika Aktiebolag och i Östergötlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Talén Transport Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Talén Transport Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Talén Transport Aktiebolag har funnits sedan och 1972-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Talén Transport Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Dagsberg Beteby, 605 91, Norrköping men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 011-159090.

Norrköping arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Talén Transport Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Talén Transport Aktiebolag har idag 556170-2969 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Talén, Britt Inga-Lill -Talén, Per Anders är den som för stunden ansvarar för Talén Transport Aktiebolag

Bolaget skall bedriva åkerirörelse, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Talén Transport Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Talén, Per Anders som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Talén, Britt Inga-Lill som är född 1952 och har titeln Suppleant, Carlborg, Daniel Rolf Birger som är född 1971 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor, .