Butik 4075112 Norrköping Dagsbergsvägen AB (Pressbyrån)

Östergötlands län

Information

Butik 4075112 Norrköping Dagsbergsvägen AB (Pressbyrån) är ett av många företag som finns i Norrköping. Det är nämligen den kommunen som Butik 4075112 Norrköping Dagsbergsvägen AB (Pressbyrån) finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Butik 4075112 Norrköping Dagsbergsvägen AB (Pressbyrån) är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 2001-01-29.

Butik 4075112 Norrköping Dagsbergsvägen AB (Pressbyrån) som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 2000-12-13. Men sedan 2001-03-02 så har Butik 4075112 Norrköping Dagsbergsvägen AB (Pressbyrån) varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Dagsbergsv. 154, 603 51, Norrköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Butik 4075112 Norrköping Dagsbergsvägen AB (Pressbyrån) så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 011-160704.

Norrköping arbetar för att företag som Butik 4075112 Norrköping Dagsbergsvägen AB (Pressbyrån) ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Butik 4075112 Norrköping Dagsbergsvägen AB (Pressbyrån). Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Östergötlands län.

Bolaget skall bedriva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Butik 4075112 Norrköping Dagsbergsvägen AB (Pressbyrån) är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Butik 4075112 Norrköping Dagsbergsvägen AB (Pressbyrån) och det är följande personer, Sten, Monica Maria Helena som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Sten, Anna Margareta som är född 1926 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Dahlberg, Sten Fredrik som är född 1976 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Butik 4075112 Norrköping Dagsbergsvägen AB (Pressbyrån) är 556602-4039.